card

Сумын танилцуулга

Хайрхандулаан сумын товч танилцууулга

Дэлгэрэнгүй
/

Мэдээ

Image

Сургуулын өмнөх боловсролын байгууллага, Багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ болно.

Image

Хайрхандулаан хүүхдийн цэцэрлэг эцэг эхчүүдийн нээлттэй хаалганы өдрийн зохион байгууллаа.

Image

Сумын 2024 оны төсөв

Image

Сумын 2024 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

Image

2024 оны төсөв инфографикаар

Image

2-5 настай хүүхдийн статтистик мэдээлэл

Image

Хайрхандулаан-ОНХСан

Image

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2022 онд хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан

Image

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2023 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлагдав

Image

2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

Image

Бэлчээрийн газрыг фотомониторингийн аргаар үнэлсэн ажлын тайлан /2022 он/

Image

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

Image

Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /2022 он/

Image

Орон нутгийн хөгжлийн санд саналаа өгөөрэй

Хайрхандулаан сумын байгалийн үзэсгэлэнт газрууд

Аймагтаа хамгийн их гэхээр байгалийн сайхан тогтоц бүхий газар нутагтай бөгөөд уул, ус, хад, рашаан зэрэг өвөрмөц тогтоц ихтэй.

Хайрхандулаан сумын цаг үеийн мэдээллийг нэг дороос...

Нутгийн сайхан дуунууд

Блокын гарчиг / img