Тариалангийн газрын дуудлага худалдаа зарлагдлаа

Сумын тухайн жилийн Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу Дэрсэн хонхор 4-р багийн нутаг Талын бааз, Хар нүдэнгийн хөлийн цохио, Эмээлт 3-р багийн нутаг Тээлийн хөндийд атаршсан талбайд малын тэжээлийн ургамал тариалах зориулалтаар дуудлага худалдаагаар газар эзэмшүүлнэ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.